top of page

THE MANY FACES OF PUBLIC SAFETY

Listen. Speak. Be heard.

Pou yon jou, reyini ansanm pou diskite, konekte ak angaje ak lidè enfliyan yo epi retire konesans enpòtan pou adrese estrateji sante mantal nan efò pou amelyore sekirite piblik.

Yon nouvo lide. Yon nouvo pèspektiv. Yon nouvo apwòch.

Pou yon jou, reyini ansanm pou diskite, konekte ak angaje ak lidè enfliyan yo epi retire konesans enpòtan pou adrese estrateji sante mantal nan efò pou amelyore sekirite piblik.

Yon nouvo lide. Yon nouvo pèspektiv. Yon nouvo apwòch.

Pou yon jou, reyini ansanm pou diskite, konekte ak angaje ak lidè enfliyan yo epi retire konesans enpòtan pou adrese estrateji sante mantal nan efò pou amelyore sekirite piblik.

COMMUNITY 
DRUM 
CIRCLE

Rankontre moun kap pale yo

Rankontre moun kap pale yo

Rankontre moun kap pale yo

Ki moun ki pral patisipe?

10+

5+

15+

450+

Patisipan yo

Moun kap pale

Enstitisyon yo

Patnè

Lived Experiences-119_edited.jpg

​On-site sign language interpreter

Lived Experiences-51.jpg

Venue wheelchair accessibility

Lived Experiences-27.jpg

​Event was
filmed in its entirety

Presenting sponsors:

1_AM_CALogo_ss_Violet_RGB_2019 (3)_edited.png

Supporting sponsors:

Collaborating sponsors:

Contributors:

1.jpg
KOCT80sLogo Voice of NC.png
couragetocall-mhs-V1.jpg

Thank you for joining us

bottom of page